De grootste ommezwaai van alle sectoren van klassikaal naar online onderwijs in deze coronacrisis is in de sector overheid. Online leren steeg als gebruikte leervorm van 13 naar 31 procent. Klassikale lessen maakten de omgekeerde beweging van 41 procent naar 17 procent. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube onder 1000 hr-professionals.

Coronasituatie
Ambtenaren staan overigens ook niet bepaald te springen om het klaslokaal te betreden. Bijna één op vijf werknemers (17 procent) wil vanwege de coronasituatie geen klassikale trainingen meer volgen. Zij die dat wél zouden overwegen vinden het belangrijk dat er respect is voor de afstandsregels (53 procent) en de algemene richtlijnen van het RIVM (47 procent).

Beweging van blijvende aard
Hoewel de situatie na de coronacrisis enigszins zal normaliseren, hebben online en offline klassikaal leren naar verwachting over twee jaar ongeveer hetzelfde aandeel in het totaal van de beschikbare leervormen, respectievelijk 26 procent en 24 procent. De beweging van offline klassikaal naar online klassikaal leren is daarmee grotendeels van blijvende aard. Uit de cijfers blijkt dat 95 procent van de ondervraagde organisaties bij de overheid een leerbudget heeft voor ontwikkeling van medewerkers. De coronacrisis heeft bij een vijfde van de organisaties een hap genomen uit het beschikbare bedrag.

Enorme vraag naar bijscholing
‘Aan het begin van de coronacrisis, toen we  lanceerden, zagen we al een grote behoefte aan online leren binnen de overheid’,  aldus Homam Karimi, ceo van Studytube. ‘Nu zien we dat veel ambtenaren de weg naar online leren op grote schaal hebben gevonden en de nieuwe leervormen hebben omarmd. De enorme druk waaronder veel ambtenaren werken als gevolg van corona en de nieuwe eisen waaraan zij moeten voldoen, creëert een enorme vraag naar bijscholing, zoals op het gebied van regelgeving, soft skills en mentale weerbaarheid.’

Bron:

Auteur:

Leave a Comment