Bijna een kwart van de HR-professionals in de sectoren Bouw, Industrie en Transport & Logistiek geeft aan dat er door de coronacrisis minder budget beschikbaar is voor leren en ontwikkelen in hun bedrijf. 18 procent geeft aan dat ze juist méér geld uitgeven aan scholing. Online leren blijft ook na de crisis een populaire leervorm.

Qua opleidingsvormen zet de tijdens de coronacrisis gemaakte ommezwaai van klassikaal naar online leren, zich ook na de crisis door. Dat concludeert de Studytube Learning & Development Monitor 2021.

Deze monitor is een jaarlijks onderzoek uitgevoerd door Motivaction/Sparkey. Bij ruim 1.000 professionals werd gepeild naar de manier waarop Nederlandse organisaties leren en ontwikkelen in volle coronacrisis.

Extra investeren in leren en ontwikkelen is van strategisch belang om je mensen en opdrachtgevers aan je te binden..

― Logistiek.nl

 

In logistiek meer budget dan andere sectoren

Uit de cijfers blijkt dat 95 procent (versus 94% gemiddeld) van de ondervraagde organisaties een leerbudget beschikbaar heeft voor de ontwikkeling van hun medewerkers, maar dat het coronavirus bij 23 procent (versus 25% gemiddeld) van deze organisaties een hap heeft genomen uit dat bedrag. Wat betreft het beschikbare leerbudget in organisaties, volgen Bouw, Industrie en Transport & Logistiek de algemene trend. Maar er is één opvallende afwijking. In de sectoren Bouw, Industrie en Transport & Logistiek geeft 18 procent van de HR-professionals aan dat ze door de coronacrisis juist méér geld uitgeven aan scholing. Bij andere sectoren is dat met gemiddeld 8 procent een aanmerkelijk lager percentage.

Druk op ontwikkkeling is fors

“De overgang van klassikaal naar online leren is niet voor elke beroepsgroep even eenvoudig,” zegt Homam Karimi, ceo van online opleidingsplatform Studytube. “Voor mensen in een kantooromgeving is die draai veel makkelijker te maken dan voor vakmensen op de bouwplaats. Toch is de druk op professionele ontwikkeling onverminderd fors. Of het nu gaat om de veiligheid op de bouwplaats in tijden van corona, of het toepassen van nieuwe materialen en technologie in voorbereiding op een nieuw aangenomen project – de concurrentie is hard, de regelgeving streng en de economische onzekerheid groot. Extra investeren in leren en ontwikkelen is dan van strategisch belang om je mensen en opdrachtgevers aan je te binden.”

Online leren is populairste leervorm

Vóór de coronacrisis maakten HR-professionals in de Bouw, Industrie en Transport & Logistiek het meest gebruik van klassikale lessen (36% vs. 34% gemiddeld alle branches) om werknemers op te leiden. Toen klaslokalen noodgedwongen moesten sluiten, slonk dat aandeel naar 22 procent (vs. 17% gemiddeld). Online leren maakte dan weer de omgekeerde beweging, en steeg van 15 procent (vs. 16% gemiddeld) naar 24 procent (vs. 28% gemiddeld). Daarmee is het de populairste leervorm van dit moment.

Verschuiving naar online leren blijft

Opvallend is dat de respondenten van het onderzoek verwachten dat de verschuiving van offline naar online leren deels van blijvende aard is. Hun verwachting is dat over 2 jaar nog altijd 20 procent van het leren zich online zal afspelen (vs. 15% voor de crisis) en 26 procent van het leren klassikaal offline (vs. 36% voor corona).

Liever niet meer klassikaal

Medewerkers in de Bouw, Industrie en Transport & Logistiek staan niet te springen om opnieuw een klaslokaal te betreden. Ruim één op vier werknemers (27% vs. 22% gemiddeld) wil vanwege de huidige coronasituatie geen klassikale trainingen meer volgen. Zij die dat wél overwegen vinden het belangrijk dat er respect is voor de afstandsregels (39% vs. 47% gemiddeld) en de algemene richtlijnen van het RIVM (36% vs. 42% gemiddeld).

Bron: Logistiek.nl

Link naar artikel

 

Leave a Comment